Bestyrelsen har konstitueret sig d. 20. marts 2019

21. marts 2019

Bestyrelsen har konstitueret sig på bestyrelsesmødet d. 20. marts 2019.

Formand:

Jørn A. Jensen
Uldum Hedevej 18
7171 Uldum
21 79 26 11
boegballemaskinstation@mail.dk

Sekretær:

Frede Søndergaard
Bøgballevej 112
7171 Uldum
29 90 67 80
frede.sondergaard@gmail.com

Kasserer:

Anders Møller Skjødt
Sechersvej 6
7171 Uldum
21 75 81 94
amskjoedt@gmail.com