Generalforsamling d. 12 marts 2020 kl 19.30

22. februar 2020

Der indkaldes til genralforsamling d. 12 marts 2020 kl 19.30 på Uldum Kro

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning om det forløbende år
 4. Det reviderede regneskab forelægges til godkendelse
 5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
 6. Valg af: 1 bestyrelsesmedlem – På valg er: Henrik Laursen
 7. Valg af: 1 suppleant – På valg er: Jacob A. Nielsen
 8. Valg af: 1 revisor – På valg er: Asger Nicolaisen
 9. Valg af: 1 revisorsuppleant – På valg er: Henrik Kristensen
 10. Behandling af indkomne forslag. (ingen forslag modtaget)
 11. Eventuelt.