Generalforsamling d. 13 marts 2019 kl 19.30

25. februar 2019

Der indkaldes til genralforsamling d. 13 marts 2019 kl 19.30 på Uldum Kro

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning om det forløbende år
 4. Det reviderede regneskab forelægges til godkendelse
 5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
 6. Valg af: 1 bestyrelsesmedlem – På valg er: Henry Breinbjerg (Modtager ikke genvalg)
 7. Valg af: 1 suppleant – På valg er: Frede Søndergård
 8. Valg af: 1 revisor – På valg er: Betty Karbo
 9. Valg af: 1 revisorsuppleant – På valg er: Henrik Kristensen
 10. Behandling af indkomne forslag. (ingen forslag modtaget)
 11. Eventuelt.