Generalforsamling d. 30 marts 2023 kl 19.00

13. marts 2023

Der indkaldes til genralforsamling d. 30 marts 2023 kl 19.00 på Uldum Kro

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning om det forløbende år
 4. Det reviderede regneskab forelægges til godkendelse
 5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
 6. Valg af: 1 bestyrelsesmedlem – På valg er: Jacob A. Nielsen
 7. Valg af: 1 suppleant – På valg er: Lenette Buhl
 8. Valg af: 1 revisor – På valg er: Henrik Kristensen
 9. Valg af: ny revisor suppleant
 10. Behandling af bestyrelsesforslag om ændring af selskabets form fra andelsselskab til A.m.b.a.
 11. Eventuelt.