Generalforsamling d. 4 april 2024 kl 19.00

12. marts 2024

Der indkaldes til generalforsamling d. 4 april 2024 kl 19.00 på Uldum Kro

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Beretning om det forløbende år
  4. Det reviderede regneskab forelægges til godkendelse
  5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
  6. Valg af: 1 bestyrelsesmedlem – På valg er: Martin Jakobsen
  7. Valg af: 1 suppleant – På valg er: Vivi Karina Michelsen
  8. Valg af: 1 revisor – På valg er: Betty Karbo
  9. Behandling af bestyrelsesforslag om ændring af selskabets form fra andelsselskab til A.m.b.a.
  10. Eventuelt.