Generalforsamling d. 7 juli 2022 kl 19.00

30. juni 2022

Der indkaldes til generalforsamling d. 7 juli 2022 kl 19.00 på Uldum Kro

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning om det forløbende år
 4. Det reviderede regneskab forelægges til godkendelse
 5. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
 6. Valg af: 1 bestyrelsesmedlem
 7. Valg af: 1 suppleant
 8. Valg af: 1 revisor
 9. Valg af: 1 revisorsuppleant
 10. Behandling af indkomne forslag.
 11. Eventuelt.