Generalforsamlingen 2020 – Referat

20. marts 2020

På generalforsamlingen 12. marts 2020 blev foretaget følgende valg.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med: