Nyt fra bestyrelsen

23. september 2020

Frede Søndergaard er udtrådt af bestyrelsen, på grund af fraflytning.

I stedet er suppleant Jacob Abildgaard Nielsen Bøgballevej 51 indtrådt i bestyrelsen.

Bestyrelsen består  herefter  af: