Referat fra Generalforsamlingen 2022

22. oktober 2022

På generalforsamlingen 7. juli 2022 blev foretaget følgende valg.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med: