Referat fra Generalforsamlingen 30/3-2023

5. december 2023

På generalforsamlingen blev foretaget følgende valg.

  1. Valg af: 1 bestyrelsesmedlem – På valg er: Jacob A. Nielsen – genvalg
  2. Valg af: 1 suppleant – På valg er: Lenette Buhl – genvalg
  3. Valg af: 1 revisor – På valg er: Henrik Kristensen – genvalg
  4. Valg af: ny revisor suppleant : Preben Due
  5. Behandling af bestyrelsesforslag om ændring af selskabets form fra andelsselskab til A.m.b.a. Der blev stemt for at ændre selskabsform.