Udskiftning af vandmålere – Påbegyndes fra d. 16/17

10. juli 2018

Vandværket påbegynder udskiftning af vandmålere, til nye fjernaflæste målere, mandag d. 16/7.

Udskiftningen vil være afsluttet senest d. 14/9.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen.